De werkwijze bij Tandartspraktijk Krans

Werkwijze volgens het teamconcept

In de praktijk wordt gewerkt volgens een teamconcept.
Dit betekent dat u in de behandelstoel niet alleen te maken hebt met de tandarts, maar voor een groot deel van de tijd ook met de algemeen preventieassistente en/of mondhygiëniste.

Wat is het teamconcept?

Een korte uitleg achter de filosofie van het teamconcept dat gebruikt wordt door Tandartspraktijk Krans

Specialisten

Tandheelkunde heeft zich de laatste jaren zo ontwikkeld dat niet alle behandelingen door een persoon optimaal kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat er allerlei specialisten zijn gekomen die deelbehandelingen uitvoeren, bijvoorbeeld een tandarts-implantoloog die implantaten plaatst.

Optimaal resultaat

Maar ook aan de andere kant kunnen bepaalde behandelingen worden gedelegeerd naar een hulpkracht die zich heeft gespecialiseerd in een bepaalde verrichting. Dat doen wij bijvoorbeeld bij vullingen. De behandeltijd kan daardoor verlengd worden, wat een optimaal resultaat tot gevolg heeft. Hierdoor komt tijd vrij voor de tandarts die dan behandelingen kan uitvoeren die in zijn handen het beste zijn. De patiënt vaart daar wel bij.

Tandarts blijft eindverantwoordelijk

Het eindresultaat bestaat uit hoogwaardige tandheelkunde dat in een teamconcept tot stand komt. Maar altijd is het de tandarts die de regie en eindverantwoordelijkheid houdt.

Tandartspraktijk Krans werkt volgens het teamconcept